Kami Uruskan Perancangan Pusaka,Wasiat,Hibah dan Urusan Pusaka Arwah. JANGAN TANGGUH! Hubungi kami segera!

Hukum Faraid dan Wasiat

Hukum Faraid dan Wasiat


Apakah FARAID?


• Kaedah pembahagian harta pusaka yang ditentukan oleh Hukum Syarak untuk orang tertentu (waris yang layak).
• Bahagiannya telah disebut secara nyata dalam Surah an-Nisa ayat 11-12.
• Satu tatacara pembahagian yang telah di tetapkan sebagai satu jalan penyelesaian dalam pembahagian harta umat Islam(jalan terakhir).
• Mereka yang di sebut di dalam al-Quran di namakan sebagai golongan Ashabul Furud (waris al-Quran).Hukum Faraid
Hukum Faraid 

  Syarat mewarisi harta pusaka:

 • Kematian pewasiat (simati telah meninggal dunia)
 • Waris hidup pada masa kematian pewasiat.
 • Tiada perhubungan lain yang boleh menghalang kepada perwarisan.

Faktor penting melaksanakan Faraid:

 • Siapa mewarisi?
 • Berapa bahagian pewarisan?

Kadar Asas Pembahagian Harta Pusaka Melalui Faraid:

 • Suami – ½: Jika simati (isteri) tidak mempunyai anak (lelaki/perempuan) atau cucu dan ke bawah; ¼: Jika simati (isteri) mempunyai anak (lelaki/perempuan) atau cucu dan ke bawah
 • Isteri – ¼: Jika simati (suami) tidak mempunyai anak (lelaki/perempuan) atau cucu dan ke bawah; 1/8: Jika simati (suami) mempunyai anak (lelaki/perempuan) atau cucu dan ke bawah
 • Bapa – 1/6: Jika simati mempunyai anak (lelaki/perempuan) atau cucu dan ke bawah; 1/6 + asobah: Jika simati tidak mempunyai anak (lelaki/perempuan)
 • Ibu – 1/6: Jika simati mempunyai anak, @ cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah @ mempunyai beberapa orang saudara (lelaki/perempuan); 1/3 dari keseluruhan harta: Jika simati mempunyai seorang saudara lelaki atau perempuan sahaja dan tiada anak ke bawah; 1/3 dari baki harta: Jika simati meninggalkan salah seorang suami @ isteri dan bapa tanpa waris lain
 • Anak Perempuan – 1/2: Jika seorang; 2/3: Jika dua orang atau lebih dibahagi sama rata; Asabah bilghairi: jika si mati mempunyai anak (lelaki/pempuan) 2:1
 • Anak Lelaki – 100% daripada baki (Asabah) sekiranya seorang; Dikongsi sama rata daripada baki (Asabah) sekiranya lebih daripada seorang; Asabah bilghairi: jika si mati mempunyai anak (lelaki/pempuan) 2:1


Baitul Mal:

• Terjemahan secara bahasanya ialah Rumah Harta
• Suatu badan yang memegang dan menguruskan harta bagi orang-orang Islam setiap negeri
• Sumber pendapatan adalah daripada pungutan zakat, cukai, pewarisan harta dsb.
• Menjadi waris sekiranya tiada waris yang layak mendapat pusaka
• Menjadi waris kepada baki harta sekiranya masih ada baki dan tiada ada waris asabah (baki).
• Mendapat keseluruhan harta sekiranya tiada waris yang layak mendapat pusaka.

Peraturan Pembahagian Harta Pusaka:

 1. Pertama, waris Ashabul Furud (Quranic Heirs) akan mendapat bahagian mereka yang ditetapkan oleh Al-Quran.
 2. Kemudian, waris Asabah (Residue Heirs) akan mendapat baki harta yang tinggal setelah waris Ashabul Furud mengambil bahagian mereka.
 3. Waris Asabah Lelaki akan mendapat semua bahagian/harta si mati sekiranya mereka bersendirian(tiada waris lain).


Peraturan Terdinding Daripada Mewarisi:

 1. Taraf pertalian yang hampir menghalang pertalian yang jauh (cth: anak lelaki MENGHALANG anak lelaki kepada anak lelaki)
 2. Orang yang terkemudian terhalang dengan kewujudan orang yang lebih awal (cth: bapa MENGHALANG abang) terdapat pengecualian bagi peraturan ini iaitu Ibu tidak menghalang saudara lelaki dan saudara perempuan.
 3. Pertalian darah penuh menghalang pertalian darah separa (cth: saudara perempuan seibu sebapa MENGHALANG saudara sebapa) terdapat pengecualian bagi peraturan ini iaitu saudara seibu tidak terhalang sama sekali)

Hilang Hak Mewarisi:

 • BERLAINAN AGAMA. Menurut Syari’ah orang bukan Islam tidak boleh mewarisi daripada orang Islam.
 • Sekiranya seseorang itu MENYEBABKAN KEMATIAN SI MATI samada secara sengaja atau tidak sengaja. Dia juga tidak boleh mewarisi harta si mati.

Harta Yang Dikira Sebagai Harta Pusaka:

 • Semua barang atau benda yang ditinggalkan oleh si mati, yang diperolehi semasa hayatnya secara halal melalui proses jualbeli, pusaka, hibah, wasiat, hadiah, atau sedekah dan sebagainya.
 • Sewa yang masih belum dijelaskan kepada simati.
 • Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematiannya.
 • Dividen/faedah yang diterbitkan daripada harta simati.
 • KWSP atau EPF
 • Pencen yang belum sempat ditunaikan oleh simati semasa hayatnya.
 • Barang yang terbit selepas mati seseorang dari usaha si mati semasa hayatnya seperti perniagaan, saham, insurans takaful, hartanah dan lain-lain lagi.

Harta Yang TIDAK Dikira Sebagai Harta Pusaka:

 • Harta yang telah diberikan si mati kepada seseorang semasa hayatnya (hibah).
 • Harta yang telah dijual oleh simati.
 • Harta yang telah diwakafkan.
 • Harta yang dipegang amanah.
 • Khairat kematian.
 • Pemberian oleh orang-orang yang menziarahi kematian.
 • Faedah kematian/Amaun tambahan KWSP.
 • Imbuhan, pampasan dan saguhati.
 • Pencen terbitan.
 • Bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.Copyright © Penulis Surat Wasiat Islam Designed by azhafizah.com